Reflexologi

Även känt som zonterapi.

En manuell behandlingsmetod som verkar genom fokuserad stimuli. Enligt reflexologins principer finns ett flertal referenspunkter som kopplar till specifika anatomiska delar och system. Problem reflekteras genom sina associerade punkter (reflexer), ofta som förhöjd beröringskänslighet, trög bindväv eller hudförhårdnader. Genom att stimulera dessa punkter korrekt kan en reflexolog både lokalisera problem samt främja kroppens eget reparationsarbete.

Då vi vardagligen har flera inre processer som måste hållas igång parallellt (andning, nybildning av vävnader, ämnesomsättning osv.) kan en aktiv läkning lätt hamna på efterkälken. Reflexologi kan öka fokus på ett specifikt problem och därmed starkt effektivisera återhämtning.

Eftersom reflexologi strävar efter att balansera och stärka kroppens naturliga funktioner kan det tillämpas väldigt brett.

Reflexologi kan användas vid muskel-/ledbesvär, magproblem, hormonell obalans, fertilitetsproblem, emotionell oro/stress, sömnstörningar samt mycket mer.

Reflexologen kan göra en bedömning baserat på vilka reflexer som är framträdande och många gånger hitta saker innan klienten har berättat om dem. Ibland även innan klienten själv känner till dem.

En reflexolog arbetar ofta utifrån fötterna i.o.m. att väldigt mycket av kroppen ligger kompakt samlad där. Så en behandling kan mycket väl bestå av enbart fötter. Om det däremot är aktuellt att arbeta på andra kroppsytor, informerar terapeuten om detta innan behandlingen börjar.

Ett nytt klientfall brukar involvera något längre tid p.g.a. frågeställning och journalföring. Räkna därför med 15 min extra vid första behandlingen.