Claes Wallenberg, leg. Naprapat

Född och uppvuxen i Berlin, där han lärde sig massera 1987 och upptäckte en fallenhet för hantverket.
Claes blev antagen till Naprapathögskolan i Stockholm 1993 och arbetar sedan 1997 som leg. naprapat på Atlaspraktiken som han driver tillsammans med kollegan Liselott Bernhed.

Claes är känd för att hjälpa sina kunder snabbt, säkert och effektivt. Hans approach är resultatorienterad med utgångspunkt att varje problem eller tillstånd är en naturlig följd av inre eller yttre stimuli. Även vid lokalt avgränsade tillstånd måste helheten betraktas och många gånger behandlas!

Varje behandlingssituation är unik och upplägget måste anpassas efter tillståndets art samt kundens behov och inte minst önskemål.
Därför kan olika behandlingstillfällen skilja sig betydligt vad gäller både tid, behandlat område samt vilka metoder som kommer till användning.

Oftast kombineras:

  • Justeringsteknik: en snabb korrigering av kroppens leder som ger en ögonblicklig lokal rörelseökning, stimulerar produktionen av ledvätska samt påverkar centrala nervsystemet
  • Revolving®: en strukturell, myofasciell metod för behandling av muskel och bindvävshinnor och återställer funktionen i ett områdes mjukdelar genom att normalisera rörelsen i och mellan olika strukturer
  • Dry Needling: neuromuskulär stimulering med engångsnålar för att balansera och ge avslappning och/eller aktivering av nerv-muskel-funktionen, stimulera läkning och cirkulation samt ge en smärtlindring
  • Fascial Abracial Technique™: lokal, mekanisk ökning av rörligheten i och mellan fascia med hjälp av ett instrument (”FAT-Tool”), utvecklad av Dr Mark Scappaticci

Det som styr valet av behandlingsmetoder är framförallt vad som kan förväntas ge snabbast resultat i varje enskilt fall.
Självklart tas hänsyn till kundens preferenser (nålrädsla, obehag, etc).

Boka tid!!!