AAK

Advanced Applied Kinesiology (AAK)

AAK är en metod som utvecklats och lärs ut av Robert A. Rakowski (DC, CCN, DACBN, DIBAK) från Houston, Texas.
Orsaken till smärttillstånd ligger ofta på en djupare nivå och det är vetenskapligt fastställt att stress eller störningar i olika organsystem kan leda till smärta i muskler och/eller leder.
Metoden går ut på att ta reda på den underliggande orsaken till ett tillstånd med hjälp av muskeltester, palpation av reflexpunkter samt stabilitetstest av nacke och ländrygg.
När vi har hittat den primära kopplingen till ett organsystem övergår vi till att ta reda på vilka av följande 7 faktorer som är inblandade och behöver behandlas.

  • Neurolymfatiska reflexpunkter
  • Neurovaskulära reflexpunkter
  • Craniella systemet
  • Neurologisk koppling till ryggradssegment
  • Organ-/körtelkoppling till ryggradssegment
  • Akupunktur-/meridiankoppling till ryggradssegment
  • Näring

Nu är diagnostiken klar och vi övergår till att behandla alla faktorer som har indikation att behandlas. Under hela behandlingen återkopplas till testresultaten och vi vet att Din kropp är färdigbehandlad när alla muskler reagerar som de ska på testerna, ryggraden är centralt stabiliserad samt smärtan är borta eller kraftigt minskad. Om det finns indikation på näringssidan för att stärka ett specifikt organsystem fortsätter Du efterbehandla hemma med ett eller flera näringstillskott för att minska risken för återfall.

Ofta kommer vi väldigt långt med bara en behandling men vid långvariga eller komplexa tillstånd kan det krävas flera behandlingar för att återställa kroppen i balans!