Praktiken grundades 1985 av leg Naprapat Richard Thörn på Vulcanusgatan 4nb i Stockholm och ligger fortfarande kvar på samma plats.
Efter Richards tragiska bortgång i en båtolycka 1999 tog leg. Naprapaterna Liselott Bernhed och Claes Wallenberg över verksamheten och driver idag praktiken gemensamt.

På Atlaspraktiken jobbar ett flertal terapeuter med olika utbildning och kompetenser.
För närvarande kan vi erbjuda Dig:

  • Naprapati
  • Massageterapi
  • Shiatsu
  • Akupunktur
  • Advanced Applied Kinesiology
  • Reflexologi
  • Förebyggande och rehabiliterande träning

Vår gemensamma ambition är att erbjuda varierande behandlingar som samtliga håller hög kvalitet och att anpassa behandlingen efter varje patients specifika behov och önskemål.